Get Listed
Shogetsu Grand Hotel
Hotel
Address: 3-239, Jozankei Onsen-Higashi, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido, Hokkaido, Japan, 061-2302