Get Listed
RIHGA Royal Hotel Kyoto
RIHGA Royal Hotels Hotel
Address: 1 Taimatsu-cho Shiokoji-sagaru, Higashi Horikawa-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto, Japan, 600-8237