Get Listed
Keio Plaza Hotel Tokyo
Hotel
Address: 2-2-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Tokyo, Japan, 160-8330