Get Listed
China Hotel, A Marriott Hotel
Marriott International Hotel
Address: No. 122, Liu Hua Road, Yue Xiu District, Guangzhou, Guangzhou, Guangdong, 510015, China