Get Listed
Beach Rotana Abu Dhabi
Rotana Hotels & Resorts Hotel
Address: Al Zahiyah Area, PO Box 45200, Abu Dhabi, Abu Dhabi, United Arab Emirates