Get Listed
Banyan Tree Lijiang
Resort
Address: Yuerong Road, Shu He, Gucheng District, Lijiang, Lijiang, Yunnan, 674100, China